شبکه های اجتماعی

داستان عجیبِ قائم مقام

◀️داستان عجیبِ قائم مقام 🔻در آستانه سال‌گرد مرگ آقای منتظری 🔹داستان عجیبی دارد؛ شیخی که #عیب‌های_نفسانی و #نفوذی‌های_بیرونی باعث شد عاقبت خوشی نداشته باشد. ۲۹آذر سال‌روز مرگ وی است و یک دهه از آن رفتنِ پرعبرت می‌گذرد. 🔸او رفت اما دنباله‌های نفوذی‌اش هم‌چنان مشغول فتنه‌گری در میدان و خلاف‌گویی در فضای علمی و تاریخی‌اند و […]