اخبار آثار خبر فصلنامه 15خرداد

فصلنامه ۱۵ خرداد شماره ۵۸-۵۹ منتشر شد.

شماره ۵۸ و ۵۹ فصلنامه ۱۵ خرداد از سوی بنیاد تاریخ­پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی در یک مجلد منتشر شد. در این دو شماره، با توجه به آغاز دهه پنجاه انقلاب اسلامی، موضوع محوری سخن سردبیر و میزگرد در بخش ویژه که با حضور چند تن از پژوهشگران حوزه تاریخ معاصر تشکیل شده بود، به […]

فصلنامه 15خرداد

شماره ۵۱ قصلنامه ۱۵ خرداد

فصلنامه ۱۵ خرداد شماره ۵۱ دوره سو م سال چهارم بهار ۱۳۹۶ سخن سردبیر  انتخابات جمهور دوازدهم ودگردیسی مسئولیت ها و مشغولیت ها ‏(۲۲ صفحه – از ۹ تا ۳۰) مقالات رویش انقلاب اسلامی در بستر فرهنگ اسلامی در اندیشه علامه مطهری نویسنده : جمشیدی، مهدی؛ ‏(۲۰ صفحه – از ۳۱ تا ۵۰) حیات سیاسی و علمی […]