تماس با ما

آدرس: تهران، خیابان دیباجی جنوبی‏، خیابان شهید تسلیمی، خیابان شهید نماززاده‏، کوچه دادآفرین، پلاک ٨ 

صندوق پستی:  ٧٣٨۵ – ١٩٣٩۵

تلفن: ۵-۲۲۵۷۹۱۹۲

نمابر: ۲۲٧۶١٢۶۴  

ایمیل: info@iranemoaser.ir