انقلاب اسلامی تاریخ تازه ها

نهضت آزادی و تلاش برای حفظ قانون اساسی و سلطنت مشروطه

۲۷اردیبهشت سال‌روز اعلام موجودیت «نهضت آزادی ایران» است. نهضت؛ انشعابی بود از جبهه ملی و البته وفادار به شخص آقای مصدق. به گونه‌ای که مهندس بازرگان شش روز پیش از اعلام موجودیت رسمی نامه‌ای به مصدق نوشتالبته مصدق نیز به این گروه تازه تأسیس توجه ویژه‌ای داشت و دو روز پیش از اعلام موجودیت؛ نامه‌ای […]

تازه ها شبکه های اجتماعی

اعتراف سرکرده منافقین به قتل شهیدشریف واقفی

به مناسبت سال‌روز شهادت مرحوم شریف واقفی مرحوم شریف واقفی یکی از هزاران قربانی جنایات سازمان مجاهدین خلق بود. «فرزندان عزیز آقای بازرگان» در طول حیات ننگین سازمان‌ها خیانت‌ها و جنایات بی‌شماری را مرتکب شدند. آن‌ها حتی به اعضای رده‌بالای سازمان خود نیز رحم نمی‌کردند و در صورت مشاهده کوچک‌ترین گرایش اسلامی فرد مورد نظر […]