فصلنامه 15خرداد

شماره ۵۱ قصلنامه ۱۵ خرداد

فصلنامه ۱۵ خرداد شماره ۵۱ دوره سو م سال چهارم بهار ۱۳۹۶ سخن سردبیر  انتخابات جمهور دوازدهم ودگردیسی مسئولیت ها و مشغولیت ها ‏(۲۲ صفحه – از ۹ تا ۳۰) مقالات رویش انقلاب اسلامی در بستر فرهنگ اسلامی در اندیشه علامه مطهری نویسنده : جمشیدی، مهدی؛ ‏(۲۰ صفحه – از ۳۱ تا ۵۰) حیات سیاسی و علمی […]