کتاب

خبر انتشار کتاب روزگار قائم مقامی

واکاوی اسناد تاریخی ارتباط آیت الله منتظری با منافقین؛ «روزگار قائم مقامی» منتشر شد تبیین ارتباط آیت الله منتظری و منافقین و واکاوی اسناد تاریخی متعدد برای ارائه چهره حقیقی و جامع از «قائم مقام معزول» از جمله مطالبی است که در کتاب «روزگار قائم مقامی» به چشم می خورد. به گزارش خبرنگار مهر، انقلاب اسلامی […]