انقلاب اسلامی تاریخ تازه ها دسته ی اول فلسطین نقد کتاب

به نام ایران؛ به کام صهیونیسم

نقد و بررسی کتاب ایران من علیرضا سلطانشاهی از میان خاطره‌نویسی‌های مربوط به تاریخ یهود ایران، کتاب ایران من منحصر به فرد است و همین دلیل اصلی برای نقد و بررسی آن در این مقال است. ایران من سرگذشت زندگی اسحاق یوم توبیان به قلم خود در ایران، اسرائیل و امریکاست. او یک یهودی ایرانی از قشر متوسط است […]