انقلاب اسلامی تاریخ

بررسی نقش امام خمینی بر اجماع علما در جریان تصویب نامه انجمن های ایالتی ولایتی

   بررسی نقش امام خمینی بر اجماع علما در جریان تصویب نامه انجمن های ایالتی ولایتی  آغاز ماجرا روزنامه کیهان در روز دوشنبه ۱۶ مهر ۱۳۴۱، در صفحه اول خود با حروف درشت نوشته بود:«طبق لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی که در دولت به تصویب رسیده و امروز منتشر شده به زنان حق رأی […]

خبر

مناقشات فکری تدوین قانون اساسی ایران/ تجربه قانون اساسی مشروطه

مناقشات فکری تدوین قانون اساسی ایران/ تجربه قانون اساسی مشروطه پس از پیروزی هر انقلاب مهمترین فعالیت سران انقلاب تدوین قانون اساسی است و اگر این مهم به خوبی انجام نشود خطر تحریف انقلاب دور از ذهن نخواهد بود. کما اینکه این اتفاق برای مشروطه رخ داد و قانون اساسی ضعیف پس از مشروطه زمینه […]