انقلاب اسلامی شخصیت ها

ظرفیت‌های بی نظیر یک تبعیدی

این مقاله قصه و افسانه نیست. روایتی تحلیلی و مستند از فراز پایانی زندگی حکیم و فقیهی وارسته و انقلابی است که هویت و اصالت او در پس عظمت انقلاب اسلامی و شخصیت امام خمینی نهفته است. کمتر کسانی اندازه واقعی و منزلت اصلی او را در به ثمر رسیدن انقلاب کبیر اسلامی دریافته اند. و کمتر کسانی هستند که اشتیاقش به استقلال و آزادی و آزادگی را مبنای فهم شخصیت پیچیده، دشمن ستیز، جریان شناس، باهوش، قاطع و در عین حال صمیمی و مهربان و متکی به خود او را درک کرده باشند. نویسنده این مقاله با همه تلاش های گرانقدری که برای رمز گشایی از زندگی درس آموز این شهید بزرگ به خرج داده است، خود معترف است که مجملی بیش، از شخصیت او عرضه نکرده است. جامعه ما و حتی محققانی که در فهم شخصیت این شهید سعید، شکیبایی به خرج دادند، از بی عدالتی هایی که نه تنها پر سید مصطفی بلکه بر پایه گذار نظام جمهوری اسلامی و رهبر انقلاب اسلامی، خمینی کبیر روا داشته اند عمیقا آگاه نیستند

جلد پنجم مجموعه نهضت امام خمینی که به همت تاریخ نگار انقلاب اسلامی سبد حمیدروحانی تدوین شده است، با هدف توصیف خطوط اساسی شخصیت، تفکرات، اقدامات و منزلت سیاسی و شأن علمی و اخلاقی به شهید سید مصطفی خمینی اختصاص یافته و با عنوان شهید ثانی اور سلااله امام خمینی در دست انتشار می باشد. این مقاله برگرفته از فراز پایانی زندگی آیت الله سید مصطفی خمینی و تلاش های او در تبعید، برای به ثمر نشستن نهضت امام خمینی است. از نویسنده محترم که اجازه گزینش این مقاله را به فصلنامه داده اند سپاسگزاریم و امیدواریم انتشار کامل جلد پنجم که مربوط به این شخصیت عزیز است در معرفی بخش دیگری از زوایای ناگفته فرآیند نهضت امام خمینی مؤثر باشد.

 

متن کامل این مقاله را می توانید از اینجا دانلود کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.