فصلنامه 15خرداد

شماره ۵۱ قصلنامه ۱۵ خرداد

فصلنامه ۱۵ خرداد شماره ۵۱ دوره سو م سال چهارم بهار ۱۳۹۶


سخن سردبیر

 انتخابات جمهور دوازدهم ودگردیسی مسئولیت ها و مشغولیت ها

‏(۲۲ صفحه – از ۹ تا ۳۰)


مقالات

رویش انقلاب اسلامی در بستر فرهنگ اسلامی در اندیشه علامه مطهری نویسنده : جمشیدی، مهدی؛ ‏(۲۰ صفحه – از ۳۱ تا ۵۰)

حیات سیاسی و علمی شهید سیدمحمدحسینی بهشتی؛مشکله زمانه و مبانی فکری در بستر گفتمان انقلاب اسلامی نویسنده : قربی، سیدمحمدجواد؛ ‏(۶۲ صفحه – از ۵۱ تا ۱۱۲)

تبیین ناکامی نهضت آزادی در انتخابات پس از پیروزی انقلاب اسلامی نویسنده : ارجینی، حسین؛ مولوی وردنجانی، عیسی؛ ‏(۳۰ صفحه – از ۱۱۳ تا ۱۴۲)


بیداری اسلامی

تاثیر انقلاب اسلامی بر تحولات جغرافیای سیاسی محور مقاومت در مقابل غرب
دکتر بهزاد قاسمی   ‏(۳۴ صفحه – از ۱۴۳ تا ۱۷۶)

تاریخ روابط ایران و عراق در دوران معاصر؛ از دشمنی تا اتحاد
محمد موسوی دهموردی، حسام خاتمی  (۱۶ صفحه – از ۱۷۷ تا ۱۹۲)


انقلاب اسلامی و مسئله فلسطین

یک منبری ضد صهیونیست علیرضا رضوی   (۲۴ صفحه – از ۱۹۳ تا ۲۱۶)

از پیاده تا سواره نظامی صهیونیسم علیرضا سلطانشاهی  ‏(۲۴ صفحه – از ۲۱۷ تا ۲۴۰)


نقد متون، منابع و دیدگاه ها

نقدی بر مدخل «خمینی» در دایره المعارف بزرگ اسلامی (۲) سهراب مقدمی شهیدانی ، میثم عبداللهی   (۵۰ صفحه – از ۲۴۱ تا ۲۹۰)


بخش ویژه

در خدمت نهضت امام خمینی
مصاحبه شونده : آل طه قمی، سیدمحمد؛ مصاحبه کننده : علیپور، صادق؛ مقدمی شهیدانی، سهراب؛ ‏(۴۲ صفحه – از ۲۹۱ تا ۳۳۲)


از تاریخ

باز خوانی فتنه انگیزی های گروه های مزدور چپ و راست در وقایع گنبد کاووس در سال ۱۳۵۸
غلامرضا خارکوهی   ‏(۷۴ صفحه – از ۳۳۳ تا ۴۰۶)

شاه و قیام ۱۵ خرداد
دکتر سید حمید روحانی   ‏(۳۸ صفحه – از ۴۰۷ تا ۴۴۴)

دانلود شماره ۵۱ فصلنامه ۱۵ خرداد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.