حجت الاسلام و المسلمین سیدحمید روحانی خبر کتاب

جلد ششم از کتاب اسناد انقلاب اسلامی منتشر شد

کتاب اسناد انقلاب اسلامی(اعلامیه‌ها،  اطلاعیه‌ها، پیامها، تلگرافها و ن امه های مجامع فرهنگی و دانشگاهی) به کوشش حجت الاسلام والمسلمین سید حمید روحانی از سوی بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی منتشر شد.

این کتاب به عنوان جلد ششم از اسناد انقلاب اسلامی اعلامیه‌هایی است که فرهنگیان مبارز نستوه-به ویژه دانشجویان- از روز آغاز نهضت امام تا پیروزی انقلاب اسلامی به مناسبت‌های گوناگون انتشار داده‌اند و به رغم فشارهای توان‌فرسا و خفقان‌بار دوران ستم‌شاهی از رسالت مقدس ظلم‌ستیزی، حق‌گویی و افشاگری علیه ستمگران، فزون‌خواهان و طاغوتیان، باز نایستادند، دم فرو نبستند و از راه بازنماندند.

پیش از این پنج جلد از این اسناد با محتوا و عناوین ذیل به زیور طبع آراسته گردیده است:

  • اسناد انقلاب اسلامی، جلد اول (مراجع، علمای طراز اول و دوم، اساتید، فضلا، طلاب) ۱۳۶۹، ۶۰۰صفحه.
  • اسناد انقلاب اسلامی، جلد دوم (اعلامیه‌ها، اطلاعیه‌ها، بیانیه‌ها، پیام‌ها، تلگراف‌ها و نامه‌های علمای اعلام شهرهای مختلف ایران)، پاییز ۱۳۷۴، ۷۰۷صفحه.
  • اسناد انقلاب اسلامی، جلد سوم (اعلامیه‌ها، اطلاعیه‌ها، بیانیه‌ها، پیام‌ها، تلگراف‌ها و نامه‌های کثیرالامضاء مربوط به جوامع روحانی)، پاییز۱۳۷۴، ۶۷۵ صفحه.
  • اسناد انقلاب اسلامی، جلد چهارم (اعلامیه‌ها، اطلاعیه‌ها، بیانیه‌ها، پیام‌ها، تلگراف‌ها و نامه‌های مجامع مذهبی و دینی)، پاییز ۱۳۷۴، ۷۶۲صفحه.
  • اسناد انقلاب اسلامی، جلد پنجم (اعلامیه‌ها، اطلاعیه‌ها، بیانیه‌ها، پیام‌ها، تلگراف‌ها و نامه‌های آقایان حاج سید محمد صادق روحانی و حاج سید حسن طباطبایی قمی و حاج سید محمد کاظم شریعتمداری)، زمستان ۱۳۷۴، ۳۱۸صفحه.

جلد ششم از اسناد انقلاب اسلامی در ۵۲۸ صفحه سال۱۳۹۷ در ۱۰۰۰نسخه منتشر شده است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.