خبر

مقام معظم رهبری: ما آمریکا و دشمنان را به فضل الهی زمین گیر خواهیم کرد.

مقام معظم رهبری: ما آمریکا و دشمنان را به فضل الهی زمین گیر خواهیم کرد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.